Ika1994, strona 3

31 tekstów – auto­rem jest Ika1994.

Niech cho­ciaż je­den pro­mień słońca wed­rze się do two­jego ser­ca i oświet­li ci drogę. Drogę two­jego życia, na końcu której cze­ka MIŁOŚĆ... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 czerwca 2010, 12:17

SZCZĘŚCIE…CZYLI TO, CO NIEZAUWAŻALNE, A TAKIE DROGIE

Widziałeś kiedyś szczęście?
Nie?
Jak to?
Dlacze­go kłamiesz?
Prze­cież widzisz szczęście codzien­nie, prze­cież ono spo­tyka także i ciebie. I na­wet nie wiesz kiedy. Na­wet nie wiesz, że jest blis­ko. Na­wet nie zda­jesz sobie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 czerwca 2010, 14:26

Łat­wo jest odejść, mówiąc "Nie chcę Cię ra­nić", ale już sa­mo odejście jest og­romną i wie­czną raną na sercu... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 maja 2010, 16:31

Nikt...

-Możesz mi w końcu po­wie­dzieć ko­go kochasz?
-Nikogo...
-On dla ciebie jest nikim?
... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 maja 2010, 18:19

Pier­wszy raz nie mu­si być zaw­sze ostatnim... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 maja 2010, 13:36

Bo nig­dy nie wiesz, gdzie spot­ka Cię miłość... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 maja 2010, 16:32

LIST...Czyli tak po prostu o szczęściu...

Pamiętasz?
Za­dałeś mi kiedyś py­tanie. A brzmiało tak: „Widziałaś kiedyś szczęście?”
Wte­dy od­po­wie­działam Ci, że nie, ale wciąż mam nadzieję, że je zobaczę.
Dziś już mogę od­po­wie­dzieć ci: „Tak, tak widziałam szczęście”. I po­lecam zobaczyć [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 maja 2010, 16:30

JEDEN RAZ...

Nie po­wiesz mi, że nie widziałeś, bo nie uwierzę.
Nie uwierzę, że nie widziałeś nig­dy dziec­ka.
W tej jed­nej, je­dynej spra­wie mnie nie okłamiesz.
Nie okłamiesz mnie ten je­dyny raz.
Choć raz po­wiesz prawdę. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2010, 10:49

CZERWONY BALONIK...CZYLI O MARZENIACH...

Widziałeś ten ba­lon prze­latujący nad drze­wami w tamtą nie­dzielę. Tak, właśnie ten. Czer­wo­ny, na długiej, cien­kiej wstążeczce. Pew­nie do­myślasz się co się stało. Pew­nie myślisz, że ja­kiś nieos­trożny brzdąc wy­puścił go przez [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2010, 15:35

Matka...

Wzięła go na ręce i usiadła. Usiadła na małym ta­bore­cie w kącie zag­ra­conej kuchen­ki, po­pat­rzyła na je­go przym­rużone po­wieki, pod który­mi uk­ry­wały się brązo­we, ciepłe oczy. Od­garnęła z je­go główki kil­ka zbłąkanych, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 maja 2010, 16:03

Ika1994

Ciągle szuka samej siebie :) Każdego dnia widzi siebie z innej strony... Co chwilę odkrywa coś nowego... Zaskakuje, nie tylko siebie... Nigdy nie wie, co będzie jutro... Łatwo popada w ... różnego rodzaju emocje... Niepoprawna marzycielka... Romantyczka...? Kocha ... hmm... rysować...pisać ....:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ika1994

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność