Ika1994, opowiadania

6 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Ika1994.

SZCZĘŚCIE…CZYLI TO, CO NIEZAUWAŻALNE, A TAKIE DROGIE

Widziałeś kiedyś szczęście?
Nie?
Jak to?
Dlacze­go kłamiesz?
Prze­cież widzisz szczęście codzien­nie, prze­cież ono spo­tyka także i ciebie. I na­wet nie wiesz kiedy. Na­wet nie wiesz, że jest blis­ko. Na­wet nie zda­jesz sobie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 czerwca 2010, 14:26

Nikt...

-Możesz mi w końcu po­wie­dzieć ko­go kochasz?
-Nikogo...
-On dla ciebie jest nikim?
... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 maja 2010, 18:19

LIST...Czyli tak po prostu o szczęściu...

Pamiętasz?
Za­dałeś mi kiedyś py­tanie. A brzmiało tak: „Widziałaś kiedyś szczęście?”
Wte­dy od­po­wie­działam Ci, że nie, ale wciąż mam nadzieję, że je zobaczę.
Dziś już mogę od­po­wie­dzieć ci: „Tak, tak widziałam szczęście”. I po­lecam zobaczyć [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 maja 2010, 16:30

CZERWONY BALONIK...CZYLI O MARZENIACH...

Widziałeś ten ba­lon prze­latujący nad drze­wami w tamtą nie­dzielę. Tak, właśnie ten. Czer­wo­ny, na długiej, cien­kiej wstążeczce. Pew­nie do­myślasz się co się stało. Pew­nie myślisz, że ja­kiś nieos­trożny brzdąc wy­puścił go przez [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2010, 15:35

Matka...

Wzięła go na ręce i usiadła. Usiadła na małym ta­bore­cie w kącie zag­ra­conej kuchen­ki, po­pat­rzyła na je­go przym­rużone po­wieki, pod który­mi uk­ry­wały się brązo­we, ciepłe oczy. Od­garnęła z je­go główki kil­ka zbłąkanych, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 maja 2010, 16:03

Nadzieja

A on był dla niej wszys­tkim. I po­wiet­rzem i wodą. I myślą i ro­zumem. Ale od­szedł. Od­szedł i zos­ta­wił ją samą na tym ok­ropnym świecie. A od­szedł dla­tego, że spot­kał inną. A [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 maja 2010, 19:47

Ika1994

Ciągle szuka samej siebie :) Każdego dnia widzi siebie z innej strony... Co chwilę odkrywa coś nowego... Zaskakuje, nie tylko siebie... Nigdy nie wie, co będzie jutro... Łatwo popada w ... różnego rodzaju emocje... Niepoprawna marzycielka... Romantyczka...? Kocha ... hmm... rysować...pisać ....:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ika1994

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność