Ika1994, myśli

24 teksty (myśli) – auto­rem jest Ika1994.

Za­mieniając miłość na niena­wiść niszczysz to, co najcenniejsze... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 czerwca 2011, 15:18

Przy­jaźń w pe­wien sposób przy­pomi­na mi śnieg, cza­sami zaczy­na się to­pić, ale zaw­sze możesz próbo­wać go ura­tować, zro­bić kulkę, włożyć do zam­rażar­ki i przecze­kać ten niewy­god­ny ok­res aż do następnej zi­my ;) 

myśl
zebrała 30 fiszek • 29 grudnia 2010, 11:58

Ra­zem z twoim odejściem znikła gdzieś tęcza z mo­jego nieba, na­dająca ko­lory me­mu światu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 października 2010, 15:39

Bo gdy od­chodzi przy­jaciel, zaw­sze za­biera on cząstkę Ciebie ze sobą.
wróciłam w końcu z wa­kac­ji ;) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 sierpnia 2010, 12:28

Osiągnięcie up­ragnione­go ce­lu, gdy już nie wie­rzyłeś, że może się udać jest jak gol tra­fiony w os­tatniej se­kun­dzie meczu. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 11 lipca 2010, 12:24

A przy­jaźń jest wte­dy, gdy ktoś po­mimo włas­ne­go smut­ku cie­szy się twoim szczęściem... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 10 lipca 2010, 14:58

To właśnie marze­nia na­dają rzeczom naz­wy, a światu kolory... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 lipca 2010, 11:32

Miłość jest jak rze­ka - raz płynie rwącym prądem, raz ja­koś tak niem­ra­wo, a cza­sami po pros­tu wysycha... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 lipca 2010, 10:10

Gdy­by czas był kierowcą, stra­ciłby pra­wo jaz­dy za ciągłe przek­racza­nie szybkości.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 2 lipca 2010, 15:38

Co z te­go, że pog­ry­ziona przez komary...
Co z te­go, że niewyspana...
Co z te­go, jeśli spędziła os­tatni wieczór przy og­nisku, z przy­jaciółmi, których być może już nig­dy nie zobaczy...

--------------------------------------------------------
chodzi tu o to (dla tych co nie ro­zumieją) że ci przy­jaciele niedługo się roz­jadą, każdy w swoją stronę i naj­praw­do­podob­niej już się nie spot­kają w tym sa­mym składzie 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 lipca 2010, 09:00

Ika1994

Ciągle szuka samej siebie :) Każdego dnia widzi siebie z innej strony... Co chwilę odkrywa coś nowego... Zaskakuje, nie tylko siebie... Nigdy nie wie, co będzie jutro... Łatwo popada w ... różnego rodzaju emocje... Niepoprawna marzycielka... Romantyczka...? Kocha ... hmm... rysować...pisać ....:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ika1994

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność