Ika1994, teksty z października 2010 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Ika1994.

Ra­zem z twoim odejściem znikła gdzieś tęcza z mo­jego nieba, na­dająca ko­lory me­mu światu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 października 2010, 15:39

Ika1994

Ciągle szuka samej siebie :) Każdego dnia widzi siebie z innej strony... Co chwilę odkrywa coś nowego... Zaskakuje, nie tylko siebie... Nigdy nie wie, co będzie jutro... Łatwo popada w ... różnego rodzaju emocje... Niepoprawna marzycielka... Romantyczka...? Kocha ... hmm... rysować...pisać ....:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ika1994

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność