Ika1994, teksty z maja 2010 roku

9 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Ika1994.

Łat­wo jest odejść, mówiąc "Nie chcę Cię ra­nić", ale już sa­mo odejście jest og­romną i wie­czną raną na sercu... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 maja 2010, 16:31

Nikt...

-Możesz mi w końcu po­wie­dzieć ko­go kochasz?
-Nikogo...
-On dla ciebie jest nikim?
... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 maja 2010, 18:19

Pier­wszy raz nie mu­si być zaw­sze ostatnim... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 maja 2010, 13:36

Bo nig­dy nie wiesz, gdzie spot­ka Cię miłość... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 maja 2010, 16:32

LIST...Czyli tak po prostu o szczęściu...

Pamiętasz?
Za­dałeś mi kiedyś py­tanie. A brzmiało tak: „Widziałaś kiedyś szczęście?”
Wte­dy od­po­wie­działam Ci, że nie, ale wciąż mam nadzieję, że je zobaczę.
Dziś już mogę od­po­wie­dzieć ci: „Tak, tak widziałam szczęście”. I po­lecam zobaczyć [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 maja 2010, 16:30

JEDEN RAZ...

Nie po­wiesz mi, że nie widziałeś, bo nie uwierzę.
Nie uwierzę, że nie widziałeś nig­dy dziec­ka.
W tej jed­nej, je­dynej spra­wie mnie nie okłamiesz.
Nie okłamiesz mnie ten je­dyny raz.
Choć raz po­wiesz prawdę. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2010, 10:49

CZERWONY BALONIK...CZYLI O MARZENIACH...

Widziałeś ten ba­lon prze­latujący nad drze­wami w tamtą nie­dzielę. Tak, właśnie ten. Czer­wo­ny, na długiej, cien­kiej wstążeczce. Pew­nie do­myślasz się co się stało. Pew­nie myślisz, że ja­kiś nieos­trożny brzdąc wy­puścił go przez [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2010, 15:35

Matka...

Wzięła go na ręce i usiadła. Usiadła na małym ta­bore­cie w kącie zag­ra­conej kuchen­ki, po­pat­rzyła na je­go przym­rużone po­wieki, pod który­mi uk­ry­wały się brązo­we, ciepłe oczy. Od­garnęła z je­go główki kil­ka zbłąkanych, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 maja 2010, 16:03

Nadzieja

A on był dla niej wszys­tkim. I po­wiet­rzem i wodą. I myślą i ro­zumem. Ale od­szedł. Od­szedł i zos­ta­wił ją samą na tym ok­ropnym świecie. A od­szedł dla­tego, że spot­kał inną. A [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 maja 2010, 19:47

Ika1994

Ciągle szuka samej siebie :) Każdego dnia widzi siebie z innej strony... Co chwilę odkrywa coś nowego... Zaskakuje, nie tylko siebie... Nigdy nie wie, co będzie jutro... Łatwo popada w ... różnego rodzaju emocje... Niepoprawna marzycielka... Romantyczka...? Kocha ... hmm... rysować...pisać ....:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ika1994

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność